HDV Cultureel Centrum Medine / Medine Moskee / Medine Cami
 
 
                   
HDV Cultureel Centrum Medine Raalte / Moskee Raalte / Medine Camidiyanet
Gekoppeld aan ISN Diyanet


1

Welkom op onze website.
info@medineraalte.nl
Oude Molenweg 5
8102 EK Raalte
Mobiel: 0572-36 43 89


Verkoop Turks Pizza
Meld u aan bij Twitter of facebook!


Rondleiding in onze Moskee?
Dit kan incl. hapje en een drankje.

Maak een afspraak >>>

    


KUTLU DOĞUM

In het religieuze leven heeft de week van KUTLU DOĞUM een belangrijke betekenis.
In Turkije en ook buiten Turkije tonen onze burgers grote belangstelling en doen mee aan de activiteiten die in het kader van deze week KUTLU DOĞUM georganiseerd worden.

De week van de KUTLU DOĞUM wordt al eeuwen door alle moslims gevierd, omdat in deze week onze geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem) is geboren. Elk jaar wordt met grote vreugde in de KUTLU DOĞUM week de achtergronden van zijn leer en zijn universele oproep aan vriend en vreemde uitgelegd. In deze week is er ook gelegenheid tot zelfontmoeting. Het is een moment om ons zelf te bezinnen: wat hebben we goed gedaan? Wat kunnen we anders doen en hoe kunnen we onze religieuze handelswijze verenigen met een wereldse handelswijze.

De geboorte van onze profeet Mohammed (v.z.m.h.) is de redding van mensheid.

Want onze schepper Allah zegt in zijn heilige boek “ zonder twijfel je bent als redder voor het gehele heelal gestuurd”. Inderdaad, zijn zeer mooie meesterlijke ethiek en zijn universele boodschap heeft harde gevoelens jegens elkaar verzacht en een ieder verantwoordelijk gesteld, zoals in een onvruchtbare woestijn de regen nieuw leven kan doen ontstaan. De profeet heeft honderdduizenden misschien wel miljoenen mensen van een primitieve naar een beschaafde leefwijze, van onwetendheid naar wetendheid, van onderdrukking naar bevrijding gebracht, kort gezegd de mensheid heeft door hem geluk en veiligheid gekregen.

De moslims die onze profeet Mohammed (v.z.m.h.) als voorbeeld hebben genomen door alle eeuwen heen; hebben de mensen geen onrecht gedaan, zij hebben naar eer en geweten gehandeld, zij hebben hun onderdanen niet gemarteld of onderdrukt. Alle onderdanen, ongeacht religie, afkomst, taal, cultuur, ras, etc. zijn als zijn gelijke behandeld. Hun leidraad is en was gerechtigheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Dat is juist een bevrijding voor de gehele mensheid. Diegenen die het leven van onze profeet Mohammed (v.z.m.h.) niet als leidraad hebben genomen; hebben het leven van de mensen beroofd / ontnomen, van hun rechten en vrijheden beroofd of getracht. Bij deze mensen is de barmhartigheid verre van zoek, ze zijn beschamend voor de mensheid.

Momenteel kunnen we niet spreken over een rooskleurig toestand waarin we leven. Hoewel profeten naar de mensheid zijn gezonden om liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, geluk te preken, is de situatie waarin we nu verkeren erbarmelijk. In plaats van vrede, heerst er een klimaat van haat, afgunst, terrorisme, angst, vooroordelen, ongeduld en vooral respectloosheid naar elkaar toe.

Om op deze aarde geen pijn en leed te hebben, is er een weg te bewandelen, dat is de weg van de profeet Mohammed (v.z.m.h.). Zoals hij ooit zei “ ik ben gezonden om de ethiek van de mensheid te complementeren”. In de heilige KUR’AN staat: u berust op een perfecte ethiek en leer. Hieruit kunnen we afleiden dat de mensheid de profeet Mohammed (v.z.m.h.) noch de heilige KUR’AN goed hebben begrepen.

De bron van Islam is de heilige KUR’AN. Zolang het heilige boek KUR’AN niet goed begrepen wordt, zal de boodschap niet goed overkomen. Hierdoor zullen ook de principes van de Islam, de adviezen en de leer niet goed overkomen. Zolang dat niet het geval is; zal de traditionele leefwijze, de normen en waarden van de gewone leefwijze overheersen onder de noemer van de religie. Dat mag niet gebeuren, daar zulk gedrag ten nadele van de moslims is.

Dichter van een van onze nationale liederen Mehmet Akif ERSOY zegt in zijn boek SAFAHAT ;

of openen we uw bladzijden om te kijken,
of lezen we over het graf van een dode,
we moeten zeker weten dat de KUR’AN
niet bedoeld is om over het graf van een dode te lezen
en noch om koffiedik te kijken (toekomst te verspellen).

Door de hierboven genoemde redenen en redenen die ik vergeten ben te noemen kunnen we opmaken dat er anno nu veel behoefte en noodzaak is voor zijn boodschap en barmhartigheid. In het jaar 2005 zijn er gebeurtenissen plaats geweest die ons pijn en verdriet hebben gedaan. Onze profeet is weer het onderwerp van gesprekken en discussies geweest. Deze minachtende discussies konden wij niet goedkeuren, dat hebben we ook niet gedaan. We hebben elke gelegenheid die zich heeft voorgedaan getracht de juistheid weer te geven, dat was niet voldoende, daarom hebben we gebruikgemaakt van de gelegenheid in de week van KUTLU DOĞUM. In deze week willen we aan alle personen in Nederland vertellen wat de ware boodschap van onze profeet is.
En om de boodschap “ liefde en geluk” nog beter te kunnen uitleggen, hebben we diverse deskundigen uitgenodigd om naar Nederland te komen, zoals: Prof. Dr. Celal ERBAY van de Theologische faculteit aan de Universiteit van Marmara, Prof. Dr. Osman ÇETİN van de theologische faculteit aan de universiteit aan Uludağ en Docent Dr. Nihat HATİPOĞLU adviseurdeskundige van religieuze zaken in Turkije.

Met deze gasten zijn in veel plaatsen in onze moskeen hele nuttige bijeenkomsten c.q. conferenties gehouden. De betrokkenheid bij deze bijeenkomsten en de belangstelling vanuit de samenleving heeft het nut van onze inzet nogmaals benadrukt.
Onze primaire taak in dit land is om te zorgen dat onze mensen in hun religieuze behoeften kunnen voorzien, culturele normen en waarden uitleggen c.q. bekend maken, zodat een gezonde integratie plaats kan vinden. In de hoop dat overal in de wereld vrede, liefde, barmhartigheid hand over hand zullen toenemen, wens ik een ieder een respectvolle dialoog toe

 Design: Foto Dadas
Copyright 2008 © Stichting Medine Raalte